Search-Consult | Werkgever | Vacatures   Contact  Nieuws FAQ | 0644949337

Vacature Search

Voorbeeld invoer zoektermen: Web Developer .NET = webdeveloper dotnet
skype
facebook
linkedin twitter
Home >> Search-Consult

Search-Consult

Voorstellen | Kandidaat: in gesprek met | Werkgever: in gesprek met  | Firmendaten | Company details

Voorstellen

Search-Consult is een adviesbureau voor Werving & Selectie van IT personeel. Opgericht in 1980 door Roel Kavelaar.

Consultants Roel Kavelaar en Roeland Kavelaar voelen zich sterk in de markt van de automatisering en de technologie. Hierbij kan gedacht worden aan alle mogelijke functies op dit terrein, zoals: specialisten, consultants, managers, directie maar ook de commerciële en financiële functies.

Pak je telefoon of stuur jouw vraag, cv of vacature en wellicht kunnen Roel & Roeland wat voor jou betekenen.

De opdrachtgevers van Search-Consult zijn naast grote (multinationale) high-tech ondernemingen ook de middelgrote en kleinere bedrijven die opereren in de Technische en ICT  markt.

Kandidaat:gesprek met Search-Consult

Een gesprek met Search-Consult vindt plaats, als zij een vacature in behandeling hebben, die mogelijk zou kunnen passen. De meeste kandidaten hebben een gesprek met Search-Consult nuttig gevonden omdat
 • zij een goed beeld hebben gegeven van de arbeidsmarkt
 • zij kunnen aangeven welke werkgevers goed passen wat betreft: bedrijfscultuur, opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden, woonwerkafstand e.d.
 •  zij, indien nodig, de sterke punten van een kandidaat nog wat beter bij potentiële werkgevers kunnen benadrukken
Tijdens een gesprek met een consultant van Search-Consult
 • wordt gesproken over aspecten van de "ideale job", werkervaring, reden van vertrek bij huidige werkgever, opleidingen e.d.
 • worden een viertal cases aan u gepresenteerd; wellicht komen er tijdens het verbaal beantwoorden persoonseigenschappen naar boven, die op dat moment onderwerp van gesprek zijn (gem. 4 min. per case)
 • wordt er informatie gegeven over de potentiële werkgever
 • worden er afspraken gemaakt of uw gegevens worden verstuurd

Werkgever: gesprek met Search-Consult

Een vruchtbare samenwerking van Search-Consult met een opdrachtgever begint met een goed gesprek. In dit gesprek wordt gesproken over de in te vullen functie maar evenzo belangrijk vindt Search-Consult het om zelf te kunnen proeven en te ervaren in welk bedrijf potentiële kandidaten terecht komen. De culturele "match" is van groot belang voor het welslagen van een arbeidsrelatie. Wanneer Search-Consult over de benodigde informatie beschikt, kunnen zij aan de slag. De opdracht wordt uitgevoerd conform de gemaakte afspraken. De door Search-Consult geschikt bevonden kandidaten worden middels het cv en een rapportage van de bevindingen voorgesteld aan de opdrachtgever. De enige zorg die de opdrachtgever heeft, is snel te reageren nadat kandidaten door Search-Consult zijn voorgesteld om zo snel mogelijk tot een gesprek met de kandidaat te komen. Het is gebleken dat kandidaten het prettig vinden om met de consultants van Search-Consult om de tafel te zitten. Search-Consult volgt hen daarna actief en scoort hoog bij het tot stand brengen van de benodigde contacten.

Firmendaten

Search-Consult nimmt die Einstellung und Auswahl von Mitarbeitern im Auftrag von Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Regierungsstellen vor. Search-Consults umfassende Fachkenntnis und Erfahrung auf diesem Gebiet basieren auf vielen Jahren der verschiedensten Tätigkeiten in den Bereichen Führungsaufgaben und Unternehmensberatung.

Unser Tätigkeitsbereich


 • File search: Abfragen von Datenbanken und Datendateien geeigneter Kandidaten, die neue Aufgabenbereiche suchen.
 • Executive search: Aktive Suche nach erfahrenem Personal unter Einsatz von Informationsnetzen und persönlichen Kontakten.
 • Talent scouting: Auswahl aufstrebender, flexibler Akademiker und qualifizierter Fachleute mit dem Potential für eine erfolgreiche Karriere.
 • Internetwerbung.
 • Bewerbersuche durch Stellenanzeigen.
 • Bewerbersuche für Positionen, die sich nur schwer besetzen lassen.
 • Unterstützen des gesamten Einstellungs- und Auswahlprozesses durch Search-Plan - einem außergewöhnlichen, umfassenden Personaleinstellungs- und- auswahlplan für kurz- und langfristige Planungszeiträume.

Unsere Kunden

Zu unseren Kunden gehören unter anderem verschiedene multinationale Unternehmen, Softwarefirmen und Hochtechnologie-Konzerne.

Firmendaten

Name                     Search-Consult
Postanschrift         Postbus 31070, 6503 CB Nijmegen
Firmensitz              Toernooiveld 136, Nijmegen, NL
Telefon                  ++31 24 3528815
Gründung              15. Oktober 1980
Geschäftsführer   R. Kavelaar, Betriebswirt

Company details


Search-Consult recruits and selects personnel on behalf of companies, nonprofit organizations and government. The expertise Search-Consult has in this field is based on many years of varied experience in management functions and management consultancy.

Activities

 •  File search: referencing databases and data files of suitable candidates who are seeking new opportunities.
 •  Executive search: active searching for experienced personnel with the aid of networks and personal contacts.
 • Talent scouting: seeking out of ambitious, flexible academics and qualified professionals with the potential for developing a successful career.
 • Internetrecruitment.
 • Recruitment by advertising.
 • Recruitment for positions which are difficult to fill.
 • Support for the total recruitment and selection process with the aid of Search-plan - a unique, integrated plan for personnel recruitment and selection for the short- and long-term.

Customers

Customers include, among others, various multinationals, software companies and high-tech concerns.

Company details

Name                              Search-Consult
Postal address               Postbus 31070, 6503 CB Nijmegen
Place of business          Toernooiveld 136, Nijmegen, NL
Telephone                      ++31 24 3528815
Founded                        15. Oktober 1980
Managing Director         R. Kavelaar, Business economist

 


Search-Consult
Contact
Vacatures
Werkgever
Nieuws
© Search-Consult home | contact