Search-Consult | Werkgever | Vacatures   Contact  Nieuws FAQ | 0644949337

Vacature Search

Voorbeeld invoer zoektermen: .NET ontwikkelaar Nijmegen = dotnet ontwikkelaar Nijmegen
skype
facebook
linkedin twitter
Home >> Werkgever

Werkgever

Vacature opsturen

 Werving

File Search | Executive Search | Media Search | Talent Scouting | Search Plan

 Selectie

Voorselectie | Brievenselectie | Selectie-interview | Referentie-onderzoek | Programmeurs testen | A~Muse: situationeel onderzoek

Als bureau voor Werving & Selectie van Personeel, is Search-Consult de intermediair tussen haar opdrachtgevers en de mensen die zij zoeken.

Sterke punten van Search-Consult zijn; specialisatie in automatisering en technologie, kennis van en relaties in de arbeidsmarkt en het feit dat potentiŽle kandidaten graag in gesprek komen met Roel & Roeland Kavelaar. Het resultaat van deze sterke punten is dat Search-Consult hoog scoort bij het aantrekken van goede mensen.

Werkwijze "Resultaat begint bij een goed gesprek!"

Een vruchtbare samenwerking van Search-Consult met een opdrachtgever begint met een goed gesprek. In dit gesprek wordt gesproken over de in te vullen functie maar evenzo belangrijk vindt Search-Consult het om zelf te kunnen proeven en te ervaren in welk bedrijf potentiŽle kandidaten terecht komen. De culturele "match" is van groot belang voor het welslagen van een arbeidsrelatie. Wanneer Search-Consult over debenodigde informatie beschikt, kunnen zij aan de slag. De opdracht wordt uitgevoerd conform de gemaakte afspraken. De door Search-Consult geschikt bevonden kandidaten worden middels het cv en een rapportage van de bevindingen voorgesteld aan de opdrachtgever. De enige zorg die de opdrachtgever heeft, is snel te reageren nadat kandidaten door Search-Consult zijn voorgesteld om zo snel mogelijk tot een gesprek met de kandidaat te komen. Het is gebleken dat kandidaten het prettig vinden om met de consultants van Search-Consult om de tafel te zitten. Search-Consult volgt hen daarna actief en scoort hoog bij het tot stand brengen van de benodigde contacten.

Dienstverlening


Search-Consult helpt u graag uw vacatures op een professionele manier in te vullen. U kunt via Contact ook direct een vacature aan ons opsturen. Er staan ons daarbij een aantal methoden ten dienste:

 Werving

File Search | Executive Search | Media Search | Talent Scouting | Search Plan

 Selectie

Voorselectie | Brievenselectie | Selectie-interview | Referentie-onderzoek | Programmeurs testen | A~Muse: situationeel onderzoek

Werving File Search

Vraagbaak

File search is een snelle efficiŽnte manier om uw vacatures in te vullen. De werkwijze is eenvoudig: Search-Consult raadpleegt voor u diverse databanken en computer-bestanden met mogelijke kandidaten die te kennen hebben gegeven van baan te willen veranderen.

Search-Consult

Search-Consult beschikt over eigen bronnen, maar maakt ook gebruik van sociale media, vacaturebanken, netwerken en bestanden van collega's, outplacementbureaus en andere informanten. Voor de invulling van een vacature, zoeken wij in eerste instantie door middel van file search naar geschikte kandidaten. Deze methodiek kan worden gecombineerd met andere wervingsmethoden (zoals bijvoorbeeld Media Search), gelijktijdig of opvolgend.

Na een oriŽnterend gesprek met de opdrachtgever stelt Search-Consult de functie-omschrijving op. Samen met u wordt het profiel van de kandidaat bepaald. Tevens worden met u afspraken gemaakt over de uitvoering van de opdracht. Vervolgens gaan de consultants van Search-Consult op zoek naar de juiste kandidaten door de verschillen bronnen te raadplegen. Zij treden in contact met enkele geschikte kandidaten en stellen hen voor aan de opdrachtgever. Indien de kandidaat aangeeft interesse te hebben in de vacature van de opdrachtgever, stuurt Search-Consult de gegevens van de kandidaat naar u als opdrachtgever. Search-Consult presenteert de kandidaten door het opsturen van het eigen cv van de kandidaat en de bevindingen van Search-Consult. In de bevindingen geeft Search-Consult aan waarom zij de kandidaat presenteren en op welke manier hij/zij beantwoordt aan het functieprofiel.

Werving Executive Search

Persoonlijke benadering

Heeft u een vacature voor ervaren managers maar wilt u dat liever niet bekend maken? In dat geval is Executive Search een effectief instrument. Bij Executive Search vindt de werving en selectie plaats op basis van persoonlijke contacten en gesprekken.

Search-Consult

Met Executive Search bereikt u gekwalificeerde medewerkers (managers en hoger kaderpersoneel) die niet reageren op advertenties omdat zij liever niet kenbaar willen maken dat zij toe zijn aan een nieuwe functie. Executive Search bereikt ook diegenen die niet zelf actief op zoek zijn naar een nieuwe job. Executive Search geschiedt via het uitgebreide relatienetwerk van Search-Consult en andere informatiebronnen.

Na een oriŽnterend gesprek met de opdrachtgever stelt Search-Consult de functie-omschrijving op. Samen met u wordt het profiel van de kandidaat bepaald. Tevens worden met u afspraken gemaakt over de uitvoering van de opdracht.
De consultant van Search-Consult benadert vervolgens persoonlijk (en uiteraard discreet) de geschikte kandidaten. De naam van de opdrachtgever wordt hierbij niet genoemd. Na diverse gesprekken met kandidaten stelt Search-Consult een of meerdere gegadigden voor aan de opdrachtgever.

Werving Media Search

Groot bereik

Bent u op zoek naar een geschikte kandidaat voor uw vacature? Dan biedt een personeelsadvertentie vaak uitkomst. Door te adverteren in zorgvuldig geselecteerde vacaturebanken en andere media bereikt u een omvangrijke groep potentiŽle kandidaten.

Werving Talent Scouting

Perspectief

Heeft u plaats voor jonge, ambitieuze maar onervaren academici of HBO-ers die aan het begin van hun carriŽre staan? Talent Scouting biedt hierbij de beste perspectieven. Talen scouting zoekt het talent op bij de bron.

Search-Consult

Ambitieuze, talentvolle afgestudeerden vervullen uw behoefte aan gekwalificeerd personeel dat snel en flexibel inzetbaar is. Met Talent Scouting wordt actief gezocht bij instellingen voor hoger onderwijs zoals universiteiten en scholen voor hoger beroepsonderwijs. Door een uitgebreid netwerk van contacten binnen deze instellingen is Search-Consult in staat om doelgericht de geschikte kandidaat voor de vacature te benaderen.

Werving Search Plan


Integraal plan voor W&S van personeel

Hoe kunt u tegen geringe kosten de werving en selectie van personeel efficiŽnt aanpakken? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u ook op de lange termijn probleemloos de juiste medewerkers aantrekt?

Search-Consult

Search-Plan is een integraal plan voor de werving van personeel. Samen met de opdrachtgever steltSearch-Consult een meerjarenplan op. Dit plan is op een efficiŽnte en voordelige manier behulpzaam bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Search-Consult maakt een inventarisatie van het huidige personeelsbestand, het functieprofiel van de medewerkers en de te verwachten ontwikkelingen binnen de organisatie. Op deze manier krijgt een opdrachtgever inzicht in veranderingen in het personeelsbestand en kan hierop flexibel inspelen. Search-Plan bevat tevens een uitgekiende begroting voor de kosten die de opdrachtgever moet maken om op het juiste moment over de juiste medewerkers te beschikken.

De opdrachtgever houdt de uitvoering van Search-Plan desgewenst geheel in eigen hand. Zo kan hij/zij met een geringe investering de werving en selectie zelf uitvoeren met een optimaal resultaat. Kortom, met Search-plan weet de opdrachtgever precies wat hem/haar te doen staat. Zo staat hij/zij nooit voor onaangename verrassingen. Maar ook kan de totale werving en selectie aan Search-Consult worden overgelaten. Search-Plan is hiervoor de basis en Search-Consult draagt voor een afgesproken periode (minimaal 1 jaar) het risico van de werving en selectie.

Selectie Voorselectie

Effectief en zorgvuldig

Indien de opdrachtgever zelf adverteert, levert dit vaak veel reacties van potentiŽle kandidaten op. Deze kandidaten verwachten een zorgvuldige en snelle afhandeling van hun sollicitatie. En de opdrachtgever wil graag snel een overzicht hebben van de reacties. De consultants van Search-Consult kunnen hierbij een zorgvuldige en effectieve ondersteuning bieden.

Search-Consult

Voorselectie door Search-Consult vindt plaats als de opdrachtgever zelf de vacatures uitzet. Ongeacht de methode van werven, zal de opdrachtgever een groot aantal reacties van kandidaten ontvangen. Search-Consult kan deze sollicitaties professioneel afhandelen en voorzien van een selectie, uiteraard op basis van de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Search-Consult beantwoordt dagelijks alle reacties die binnenkomen. Dit gebeurt op een zorgvuldige wijze, rekening houdend met de eisen die worden gesteld aan de afhandeling van sollicitaties.

Contacten onderhouden

Search-Consult neemt de volledige correspondentie met kandidaten voor haar rekening, variŽrend van een directe afwijzing, omdat de kandidaat niet voldoet aan de opgestelde functie-eisen, tot een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. De consultants onderhouden op diverse manieren contact met potentiŽle kandidaten: per e-mail, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk, afhankelijk van de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Indien gewenst, neemt Search-Consult de afgewezen kandidaten op in een apart bestand, zodat dit voor de opdrachtgever altijd ter inzage is en eventueel bij een nieuwe vacature is te raadplegen.

Selectie Brievenselectie 

Na goede werving volgt selectie

Werving, op welke manier dan ook, wordt altijd gevolgd door een selectie. Sommige kandidaten doorstaan deze selectie, anderen zullen direct worden afgewezen. Opdrachtgevers zijn gebaat bij een professionele benadering van sollicitanten.

Selectie Selectie-interview

Ruime ervaring

De consultants van Search-Consult hebben ruime ervaring met het voeren van selectie-interviews. Uit reacties van kandidaten blijkt dat zij een gesprek met een consultant van Search-Consult veelal beschouwen als plezierig en openhartig.

Werkwijze

De gestructureerde selectie-interviews die de consultants van Search-Consult voeren met kandidaten verlopen gefaseerd. Tijdens deze gesprekken wordt de eigen inbreng van de kandidaat gestimuleerd, zodat zoveel mogelijk informatie boven tafel komt. Een selectie-interview neemt circa anderhalf uur in beslag. In de eerste fase worden de functie-eisen afgestemd. Dit gebeurt door het nader bespreken van het werkverleden van de kandidaat, maar ook door te bekijken welke wensen de kandidaat heeft ten aanzien van het vervolg van zijn/haar loopbaan. Vervolgens worden de persoonskenmerken van de kandidaat besproken. Dit gebeurt door de kandidaat zelf een aantal persoonskenmerken te laten noemen, maar ook door het voorleggen van een 4-tal cases. Deze cases toetsen op een plezierige en valide manier een aantal persoonskenmerken, die op dat moment onderwerp van gesprek kunnen worden. Tot slot wordt de kandidaat geÔnformeerd over de opdrachtgever en worden afspraken over het vervolg van de procedure vastgelegd.

Selectie Referentie-onderzoek

Waarheidsgetrouwe informatie

Certificering, arbeidsverleden; het zegt niet alles over een kandidaat. De opdrachtgever wil absolute zekerheid over de juistheid van de verstrekte informatie. Gelukkig zal het merendeel van de kandidaten waarheidsgetrouwe informatie verschaffen. Om de gewenste absolute zekerheid te verkrijgen, kanSearch-Consult referenties natrekken.

Werkwijze

Afhankelijk van de wensen van onze opdrachtgever en met toestemming van de kandidaat voegtSearch-Consult een referentieonderzoek toe aan de selectie-procedure. Hiervoor worden de voorgaande (relevante) werkgevers van de kandidaat door onze consultants benaderd, en vraagt Search-Consult  eventueel kopiŽn van relevante diploma's en certificaten op. Natuurlijk wordt rekening gehouden met mogelijke subjectiviteit van voorgaande werkgevers, daarom zal ook altijd een terugkoppeling naar de kandidaat worden gegeven.

Selectie Programmeurs testen

Het is mogelijk verschillende programmeurs testen bij Search-Consult af te nemen. De kandidaat krijgt een aantal meerkeuzen vragen die per computer beantwoord dienen te worden. Na de goedkeuring van de kandidaat kunnen vraag en antwoord besproken worden. Op deze manier kan de toekomstig leidinggevende een indruk krijgen van de kandidaats programmeer vaardigheden.

Selectie A~muse


Search-Consult presenteert met trots haar nieuwste dienstverlening: A~muse.
Met A~muse stelt Search-Consult haar ervaring met een situationeel interview ter beschikking aan werkgevers, die hun selectieproces willen verbeteren.
A~muse kan dus onafhankelijk worden gebruikt. Bijvoorbeeld als de werkgever het werving- en selectietraject zelf wil uitvoeren.
A~muse is geen persoonlijkheidstest, maar meet (gewenst) gedrag in een bepaalde praktijksituatie.

Interviewvorm A~muse

A~muse is een interviewvorm waarin de sollicitanten enkele functierelevante situaties ofwel "cases" worden voorgelegd. Aan het eind van iedere case wordt de vraag gesteld: "Wat zou u in dit geval doen?". Op basis van het antwoord hierop kan de gesprekspartner zich een indruk vormen van de wijze waarop de betreffende persoon zal reageren of handelen, indien een soortgelijke situatie zich tijdens het werk voordoet. Uit diverse onderzoeken van psychologen blijkt dat intenties nauw samenhangen met gedrag. Aan de antwoorden van de sollicitant worden beoordelingen toegekend die relevant zijn voor het bepalen van de individuele geschiktheid.

A~muse en Assessmentcentermethode

A~muse is net als een assessmentcenter, een methode om gedragingen of het handelen van sollicitanten in toekomstige werksituaties te onderzoeken en te beoordelen. Dit geschiedt zoals gezegd met behulp van het voorleggen van enkele functierelevante cases en het beoordelen van de reacties die hierop volgen. Er wordt niet zozeer gekeken naar de persoonlijkheid van een sollicitant, maar naar het werkgedrag dat de betreffende persoon (waarschijnlijk) zal vertonen.

Dit werkgedrag is wel of niet in overeenstemming met het gedrag wat u als werkgever tijdens de uitvoering van de functie graag terug wilt zien. Het werkgedrag van de sollicitant kunt u nu beoordelen. Als hulpmiddel wordt er een antwoordformulier gebruikt. Hierop staan de meest gewenste en ongewenste antwoordmogelijkheden.

Een paar voordelen van A~muse:

  •      A~muse is in te zetten voor meerdere sollicitanten of medewerkers. De boordelingen van verschillende sollicitanten of medewerkers zijn gemakkelijk met elkaar te vergelijken
  •     A~muse kan gebruikt worden tijdens een selectiegesprek maar ook tijdens een loopbaangesprek of functioneringsgesprek
  •     A~muse is net als een assessmentcenter een middel om gedragingen van sollicitanten in toekomstige werksituaties te beoordelen
  •     A~muse is praktisch, het kan overal worden afgenomen; tijdens het selectiegesprek, telefonisch of in combinatie met e-mail
  •     A~muse kan een eerste introductiegesprek met een recruiter of HRM-manager aanscherpen
  •     A~muse geeft een professionele indruk aan de presentatie van het bedrijf tijdens het selectiegesprek

 


Search-Consult
Contact
Vacatures
Werkgever
Nieuws
© Search-Consult home | contact